Disclaimer & Privacy Policy for:
ILoveLasVegas.CO.UK    ILoveLasVegas.DE 
    ILoveLasVegas.EU   ILoveLasVegas.INFO   ILoveLasVegas.NL  
PhotosLasVegas.COM

Visit and enjoy my Las Vegas Sites
 

This Disclaimer & Privacy Policy information is only avaible in Nederlands/Englisch:
Ohter languages use BabelFish
 

Nederlands

English

De informatie op mijn site is o.a. afkomstig uit verschillende boeken, folders, sites, forum en deels gebaseerd op mijn ervaringen tijdens mijn eerdere trips naar Las Vegas (V.S.) Ik probeer de informatie op mijn site up to date en juist te houden maar ik kan niet garanderen dat de verschafte informatie ook altijd klopt. Aan de hier verschafte gratis informatie kan daarom ook geen rechten worden ontleend.

Ik heb mijn site verfraaid met eigen foto's, foto's afkomstig van andere sites, van derden. Een aantal foto's zijn afkomstig van commerciŽle sites, sites van overheden of andere organisaties/personen. Als tegenprestatie zijn er links opgenomen naar desbetreffende partijen of is er toestemming gevraagd. Wanneer je problemen hebt met het gebruik van een foto op deze site waarop jouw copyright zit, mail me dit dan en ik zorg ervoor dat desbetreffende foto meteen verwijderd wordt.

LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Mijn website bevat hyperlinks naar websites die door andere partijen dan I Love Las Vegas worden beheerd. Dergelijk hyperlinks zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. I Love Las Vegas heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van hyperlinks naar die websites door I Love Las Vegas impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites of binding met de beheerders ervan. Daarnaast wil ik u erop attent maken dat verschillende van deze sites, waaronder ook de sites waar ik als een partner (Affiliate) deelneem, eigen disclaimers, privacyverklaring en/of andere juridische waarschuwingen e.d. hebben opgenomen. U dient deze zeker door te nemen wanneer U die site bezoekt.

Privacy Policy

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Privay Policy? Stuur dan een e-mail.

www.ilovelasvegas.nl (en (*))respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.
Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden, uitgezonderd I Love Las Vegas partners. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

www.ilovelasvegas.nl maakt geen gebruik van cookies en andere technologieŽn om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt,
zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren. Advertentie netwerken die op deze site adverteren kunnen cookies op uw pc plaatsen of kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen.

www.ilovelasvegas.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U moet het privacy beleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. www.ilovelasvegas.nl privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.

Bij een bezoek aan onze website of bij gebruik van sommige van onze producten slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

 

 

 

The information at my site is originating from several books, brochures, sites, forum and partly based on my experiences during prior trips to Las Vegas (US).
I try to keep the information at my site up to date, but I can't always guarantee that the information is accurate. Thus, no rights can be borrowed from this free info.

I embellished my site with my own pictures, pictures from other sites and pictures from third parties. A few pictures originate from commercial sites, governmentsites or other organisations and persons. In return, links to these parties are inserted in my site or permission has been asked. Whenever you have problems with the use of a photo at this site, which copyright was assigned to you, mail me and I'll see to it that the picture will be removed immediately.

LINKS TO THIRD-PARTY SITES

My web site may contain hyperlinks to Web sites operated by parties other than I Love Las Vegas. Such hyperlinks are provided for your reference only. I Love Las Vegas does not control such Web sites and is not responsible for their contents or your use of them. I Love Las Vegas inclusion of hyperlinks to such Web sites does not imply any endorsement of the material on such Web sites or any association with their operators.

Warning: read always the Web Site Terms, Conditions, Notices, Disclaimers or other legal rules/stuff off website that you visit through my links to Third-Party (including my "Affliliate sites").

Privacy Policy

If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email.

At www.ilovelasvegas.nl (and (*)), the privacy of our visitors is of extreme importance to us. This privacy policy document outlines the types of personal information is received and collected by www.ilovelasvegas.nl and how it is used.

Like many other Web sites, www.ilovelasvegas.nl makes use of log files. The information inside the log files includes internet protocol ( IP ) addresses, type of browser, Internet Service Provider ( ISP ), date/time stamp, referring/exit pages, and number of clicks to analyze trends, administer the site, track userís movement around the site, and gather demographic information. IP addresses, and other such information are not linked to any information that is personally identifiable.

www.ilovelasvegas.nl doesn't use cookies to store information about visitors preferences, record user-specific information on which pages the user access or visit, customize Web page content based on visitors browser type or other information that the visitor sends via their browser.

Some of our advertising partners may use cookies and web beacons on our site.
These third-party ad servers or ad networks use technology to the advertisements and links that appear on www.ilovelasvegas.nl send directly to your browsers. They automatically receive your IP address when this occurs. Other technologies ( such as cookies, JavaScript, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

www.ilovelasvegas.nl has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

You should consult the respective privacy policies of these third-party ad servers for more detailed information on their practices as well as for instructions about how to opt-out of certain practices. www.ilovelasvegas.nl's privacy policy does not apply to, and we cannot control the activities of, such other advertisers or web sites.

If you wish to disable cookies, you may do so through your individual browser options. More detailed information about cookie management with specific web browsers can be found at the browsers' respective websites.